جزوه رنگدانه های موجود در زرده تخم مرغ و پوست طیور

جزوه رنگدانه های موجود در زرده تخم مرغ و پوست طیور


جزوه رنگدانه های موجود در زرده تخم مرغ و پوست طیور

14 صفحه

اسکن شده با کیفیت عالی

مباحث شامل:

لوتئین، زیگزانتین، آستاگزانتین، کانتاگزانتین و ...

همچنین کلیه منابع مورد استفاده در آخر هر جمله و پاراگراف و در انتهای مبحث آورده شده اند.

همچنین نمونه سوال و تست با جواب تشریحی درباره تمامی مباحث آمار و احتمالات، مبانی سازمان و مدیریت، مدیریت اسلامی، مدیریت تولید و عملیات پیشرفته، تحقیق در عملیات پیشرفته، استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی در سایت موجود می باشد.

خرید آنلاین